Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Καθηγητής Τύπος
-AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΕΝΤΥΠΑ (KES105)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕΑνοικτό μάθημα
-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ ΜΕΣΩ FACEBOOK (KES117)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕΑνοικτό μάθημα
GMDSS για χειριστές γενικής χρήσης GOC FULL EDITION 2017 (Πλήρης ηλεκτρονική έκδοση) (KES125)Καθηγητές ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ:. Καπαδουκάκης Πέτρος. Χριστοδούλου Ιωάννης.Ανοικτό μάθημα
GMDSS για χειριστές γενικής χρήσης GOC Απλοποιημένη Έκδοση 2019. Στην οποία το GMDSS περιγράφεται γενικά. Η έκδοση δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της πιστοποίησης. Γι'αυτό δείτε την πλήρη έκδοση στην αντίστοιχη ενότητα του MAREDU. (KES126)Καθηγητής ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ:. Καπαδουκάκης Πέτρος.Ανοικτό μάθημα
GMDSS για χειριστές περιορισμένης χρήσης ROC (KES103)Καθηγητές ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ:. Καπαδουκάκης Πέτρος. Χριστοδούλου Ιωάννης.Ανοικτό μάθημα
ON LINE GMDSS TESTS  (KES118)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕΑνοικτό μάθημα
SRC. GMDSS για χειριστές μικρής εμβέλειας SRC (KES104)Καθηγητές ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ:. Καπαδουκάκης Πέτρος. Χριστοδούλου Ιωάννης.Ανοικτό μάθημα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (KES108)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕΑνοικτό μάθημα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (KES109)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕΑνοικτό μάθημα
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ AMVER (KES111)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕΑνοικτό μάθημα
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NAVTEX (KES110)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕΑνοικτό μάθημα
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAFETYNET (KES112)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕΑνοικτό μάθημα
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ GO (KES106)Καθηγητής ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ:. Καπαδουκάκης Πέτρος.Ανοικτό μάθημα
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (KES128)Δοκιμαστική εφαρμογή υπό κατασκευήΚλειστό μάθημα
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (KES123)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕΑνοικτό μάθημα
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΛΟΙΩΝ (KES113)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕΑνοικτό μάθημα
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (KES114)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕΑνοικτό μάθημα