Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Α1 ΚΥΚΛΟΣ Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (KESEN_MAK_MECH102)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑπαιτείται εγγραφή
Α2 ΚΥΚΛΟΣ Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (KESEN_MAK_MECH101)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚλειστό μάθημα
Β1 ΚΥΚΛΟΣ Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (KESEN_MAK_MECH103)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑπαιτείται εγγραφή
Γ1 ΚΥΚΛΟΣ Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (KESEN_MAK_MECH104)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚλειστό μάθημα