Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Καθηγητής Τύπος
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL104)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚλειστό μάθημα
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ - Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL106)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚλειστό μάθημα
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL108)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚλειστό μάθημα
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ - Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL102)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚλειστό μάθημα
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL107)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚλειστό μάθημα
ΝΑΥΠΗΓΙΑ - Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL101)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚλειστό μάθημα
ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ - Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL109)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚλειστό μάθημα
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΥ / ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ - Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL105)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚλειστό μάθημα
ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL103)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚλειστό μάθημα